Opłata
konferencyjna

41

Opłata
konferencyjna
dla Członków PLGBC

41

Uwaga – w przypadku zgłoszeń powyżej 3 osób z jednej firmy zniżka 20%.

Uwaga! Każdy uczestnik musi być indywidualnie zarejestrowany. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków uczestnictwa w PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2016, oraz podpisaniem wiążącej umowy z Organizatorem – Polish Green Building Council.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.

Zniżki na specjalne hasło dla uczestników PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2016 oferują Apartmenty Zgoda by deSilva. Zobacz szczegóły oferty!

Najlepsze ceny na przejazdy dla wszystkich uczestników VI PLGBC Green Building Symposium w dniu 5.10.2016 zapewnia:

Status członkostwa w POLISH GREEN BUILDING COUNCIL:*

Dane uczestnika
Słuchawki do tłumaczenia*

Dane do faktury VAT Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konferencji PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2016 i akceptuję warunki uczestnictwa. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, w celu korzystania z prowadzonej przez PLGBC usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym. Niniejszym oświadczam, iż posiadam dostęp do treści moich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co będzie równoznaczne z usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym.