Głównymi tematami VI edycji PLGBC Green Building Symposium będą zarówno nowe budynki i najnowsze stosowane w nich rozwiązania, jak i budynki istniejące, których modernizacja powinna przebiegać w zielonym standardzie. Celem tych działań jest zapewnienie użytkownikom zdrowia i komfortu, a co za tym idzie – podniesienie ich produktywności.

Profil uczestnika

Inwestorzy, deweloperzy, agenci nieruchomości, najemcy, zarządcy, osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, architekci, projektanci i przedstawiciele samorządów

Top management – prezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy generalni, dyrektorzy operacyjni i funkcjonalni oraz managerowie

Wydarzenie zrównoważone

Catering zapewni firma specjalizująca się w zrównoważonym menu z wysokiej jakości składników: lokalnych, zagrodowych, ekologicznych. Nie zabraknie produktów fair trade, super food.

Aby przygotowane dania pozostałe po wydarzeniu nie zmarnowały się, zostaną przekazane do Banku Żywności. Organizacja rozdysponuje je lokalnie wśród potrzebujących.

Zapraszamy na szóstą edycję
PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM

Doskonałe wystąpienia

Prawdziwe dyskusje

Najnowsze kierunki rozwoju zielonego budownictwa

PLGBC Green Building Symposium stało się symbolem zielonego postępu w polskiej branży nieruchomości oraz najlepszą platformą wymiany pomysłów, współpracy, partnerstwa i nowych informacji. Tegoroczna edycja zjednoczy silne głosy, które wspólnie podkreślą jedną z najważniejszych korzyści płynących z zielonego budownictwa – zdrowie, jakość życia oraz produktywność ich użytkowników (zarówno obiektów nowych, jak i tych modernizowanych).

Fakty

  • Według najnowszego raportu World Green Building Trends 2016, globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co trzy lata.

  • W krajach rozwiniętych, przynajmniej połowa budynków, która będzie istniała w 2050 roku, została już wybudowana, z czego wynika jasna implikacja, że musimy koncentrować się zarówno na budowaniu nowych, jak i modernizacji istniejących budynków.

  • Obiekty nowe, jak i te modernizowane, muszą sprzyjać człowiekowi – wpływać pozytywnie na zdrowie, samopoczucie i produktywność, a to zapewnia zielone budownictwo.