Uwaga – w przypadku zgłoszeń powyżej 3 osób z jednej firmy zniżka 20%.

Podane ceny zawierają:

  • uczestnictwo w konferencji

  • lunch i poczęstunek w trakcie przerw kawowych

  • dostęp do wszystkich materiałów konferencyjnych

  • udział w Business Mixerze po konferencji

Opłata
konferencyjna

41

Zarejestruj się już dziś!

Opłata
konferencyjna
dla Członków PLGBC

41

Kroki rejestracji:

  1. Wypełnienie formularza on-line dostępnego TUTAJ
  2. Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem rejestracji, a następnie kolejnego z fakturą pro-forma za opłatę konferencyjną (drugi e-mail zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres w ciągu 2 dni roboczych).
  3. Opłacenie faktury pro-forma na podany na dokumencie numer rachunku bankowego.
  4. Po zaksięgowaniu środków na koncie organizatora informacja o pomyślnej rejestracji na Konferencji i otrzymanie faktury VAT.

 


 

Warunki rezygnacji:

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji nie później niż na miesiąc przed jej rozpoczęciem (do 5.09.2016r.) po pisemnym poinformowaniu organizatorów o fakcie rezygnacji. Każdorazowo jednak organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia maksymalnie 10% wysokości uiszczonej opłaty na poczet kosztów manipulacyjnych.

Zmiana nazwiska uczestnika w konferencji możliwa jest do 28.09.2016r.

Rejestrując się poprzez formularz on-line Uczestnik PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2016 wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 1997 r., nr 133, poz. 833) przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) w celach organizacji i promocji konferencji. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Pełny Regulamin PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2016 można pobrać TUTAJ.